Diller

Akademik Personel

 

 AKADEMİK KADRO

 

Prof. Dr. Vedat Savaş

Bölüm Başkanı

Telefon: 90-424-2370000# 4320/4333

E-mail: vsavas@firat.edu.tr

Web: Personel web sayfası

 • Tasarım, Konstrüksiyon ve İmalat
 • CNC
 • CAD/CAM
 • Talaşlı İmalat

Prof. Dr. Ahmet HASÇALIK

Telefon: 90-424-2370000 # 4372

E-mail: ahascalik@firat.edu.tr

Web: Personel web sayfası

 • Geleneksel Olmayan İmalat Yöntemleri
 • Malzeme Bilimi
 • İmal Usulleri

Prof. Dr. Hakan Fahmi ÖZTOP

Telefon: 90-424-2370000# 4248

E-mail: hakanfoztop@firat.edu.tr

Web: Personel web sayfası

 • Computational Fluid Dynamics 
 • Heat Transfer
 • Alternative Energy Sources
 • Porous media, numerical analysis
 • Dynamics of nanofluids
 • Thermal energy storage with phase change materials
 • Thermodynamics

Prof. Dr. Ulaş ÇAYDAŞ

Telefon: 90-424-2370000 # 4376

E-mail: ucaydas@firat.edu.tr

Web: Personel web sayfası

 • İmal Usulleri
 • Geleneksel Olmayan İmalat Yöntemleri
 • Mikro/Nano İşleme
 • Malzeme Bilimi
 • Hidrolik ve Pnömatik Sistemler,

Prof. Dr. Gül TOSUN

Telefon: 90-424-2370000#4244

E-mail: gultosun@firat.edu.tr

Kişisel web: Personel Web Sayfası

 • Malzeme Bilimi
 • Biyomalzemeler

Doç. Dr. Cebeli ÖZEK

Telefon: 90-424-2370000#4378

E-mail: cozek@firat.edu.tr

Kişisel web: Personel web sayfası

 

 
 • CNC
 • CAD/CAM
 • Konstrüksiyon ve İmalat
 • Talaşlı Üretim Yöntemleri

Doç. Dr. Çetin ÖZAY

Telefon: 90-424-2370000 # 4366

E-mail: cozay@firat.edu.tr

Kişisel web: Personel Web Sayfası

 • Talaşlı Üretim
 • Triboloji
 • Toz Metalurjisi
 • CNC
 • CAD
 • Tornalama, Frezeleme

Doç. Dr. Filiz ÖZGEN

Telefon: 90-424-2370000 # 4374

E-mail:fozgen@firat.edu.tr

Web: Personel web sayfası

 • Güneş Enerjisi Sistemleri
 • Isı Transferi
 • Sayısal Analiz

Doç. Dr.  Faruk KARACA

Telefon: 90-424-2370000 # 4361

E-mail: fkaraca@firat.edu.tr

Kişisel web: Personel Web Sayfası

 • Mekanik
 • CNC
 • CAD/CAM
 • Biyomekanik
 • İşlenebilirlik

 

Doç. Dr.  Engin ÜNAL

Telefon: 90-424-2370000 # 4309

E-mail: enginunal@firat.edu.tr

Kişisel web: Personel Web Sayfası

 • CNC
 • CAD/CAM
 • Konstrüksiyon ve İmalat
 • Talaşlı Üretim Yöntemler

Arş. Gör. Dr. Erman ÇELİK

Telefon:90-424-2370000 # 4276 

E-mail: ecelik@firat.edu.tr

Web: Personel Web Sayfası

 • PEM Yakıt Pili Teknolojileri 
 • Partiküllü yüzeylerde ses altı akışlar 
 • Bilgisayar destekli hesaplamalı akışkanlar mekaniği
 

 

 

Arş. Gör. Gürcan KAMACI

Telefon: 90-424-2370000 # 4330

E-mail: gkamaci@firat.edu.tr

Web: Personel Web Sayfası

 • Nanoakışkanlar
 • Bilgisayar destekli hesaplamalı akışkanlar dinamiği

Arş. Gör. Burak KIYAK

Telefon: 90-424-2370000 # 4214

E-mail: bkiyak@firat.edu.tr

Web: Personel Web Sayfası

 • Kompozit Malzeme Mekaniği
 • Sandviç Kompozitler

AKADEMİK PERSONEL

Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ahmet HASÇALIK (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ulaş CAYDAŞ   

Prof. Dr. Gül TOSUN

Doç. Dr. Cebeli ÖZEK

Doç. Dr. Çetin ÖZAY

Doç. Dr. Engin ÜNAL

Mekanik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Vedat SAVAŞ  (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Faruk KARACA

Hidromekanik ve Hidrolik Makineleri Anabilim Dalı

Doç. Dr. Faruk KARACA   (Anabilim Dalı Başkanı Vekili)

Arş. Gör. Erman ÇELİK

Makine Teorisi, Sistem Dinamiği ve Kontrol Anabilim Dalı

Doç. Dr. Çetin ÖZAY   (Anabilim Dalı Başkanı Vekili)

Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hakan F. ÖZTOP   (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Filiz ÖZGEN

Arş. Gör. Gürcan KAMACI

Arş. Gör Burak KIYAK

 

 

Türkçe