Diller

Anabilim Dalları

ANABİLİM DALLARI

Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ahmet HASÇALIK (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Ulaş CAYDAŞ   

Doç. Dr. Cebeli ÖZEK

Doç. Dr. Çetin ÖZAY

Doç. Dr. Gül TOSUN

Yrd. Doç. Dr. Engin ÜNAL

 

Arş. Gör. Mahmut ÇELİK

Mekanik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Vedat SAVAŞ  (Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Faruk KARACA

Hidromekanik ve Hidrolik Makineleri Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Faruk KARACA   (Anabilim Dalı Başkanı Vekili)

Arş. Gör. Erman ÇELİK

Makine Teorisi, Sistem Dinamiği ve Kontrol Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Çetin ÖZAY   (Anabilim Dalı Başkanı Vekili)

Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hakan F. ÖZTOP   (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Filiz ÖZGEN

Arş. Gör. Gürcan KAMACI

Arş. Gör. Burak KIYAK

Türkçe