Diller

Staj Defteri Teslim Edecek Öğrencilerimizin Dikkatine

Staj defterlerini teslim edecek öğrencilerimizin, staj defterlerini mazeret sınavı haftası yapılacak staj sunumların yanlarında getirerek sunum sırasında teslim etmeleri gerekecektir. Mazeret sınav haftası akademik takvimde belirtilen ders döneminin son haftasıdır.  

Türkçe