Diller

BÜTÜNLEME DÖNEMİNDE STAJ SUNUMU YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE (GÜN VE SAAT BİLGİSİ EKLENDİ.)

Bütünleme döneminde staj sunumunu yapacak olan öğrenciler, önceden belirlenen staj sunum gruplarına göre ilgili öğretim üyelerine staj sunumunu yapacaklardır.

Gün ve saat bilgisi aşağıda belirtildiği gibidir.

 

Prof.Dr. Ahmet HASÇALIK - Yrd.Doç.Dr. Engin ÜNAL (İşyeri Eğitimi Sunumu)                     08.01.2018 Pazartesi 10:00

 

Prof.Dr. Hakan Fehmi ÖZTOP - Doç.Dr. Çetin ÖZAY (Staj 1-2)                                               08.01.2018 Pazartesi 10:00

 

Doç.Dr. Filiz ÖZGEN - Doç.Dr. Gül TOSUN (Staj 1-2)                                                             10.01.2018 Çarşamba 10:00

 

Yrd.Doç.Dr. Engin ÜNAL - Yrd.Doç.Dr. Faruk KARACA  (Staj 1-2)                                        08.01.2018 Pazartesi 10:30

 

Doç.Dr. Cebeli ÖZEK - Doç.Dr. Ulaş ÇAYDAŞ   (Staj 1-2)                                                       10.01.2018 Çarşamba 10:00

 

Prof.Dr. Vedat SAVAŞ - Prof. Dr. Ahmet HASÇALIK  (Staj 1-2)                                               08.01.2018 Pazartesi 10:00

 

İlgili öğrencilerin belirtilen saat ve tarihte staj sunumunu yapmaları gerekmektedir. 

Türkçe