Diller

Yaz Okulunda Staj I ve Staj II Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine

Yaz okulunda staj dersini alan öğrenciler için staj sunum tarihi 4 Eylül 2018 Salı günü saat 12:00'dır.

Staj sunumları Tef. Lab. 1'de yapılacaktır. İlgili öğrencilerin belirtilen tarih ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

Türkçe