Diller

2020-21 Güz Dönemi Stajlarını ve İşyeri Eğitimlerini Yapacak Öğrencilerin Dikkatine

STAJ KOMİSYONU
 
Prof. Dr. Ahmet HASÇALIK
 
Doç. Dr. Cebeli ÖZEK
 
Doç. Dr. Filiz ÖZGEN
 
 

İlgili staj tarihleri  http://tek.firat.edu.tr/tr/node/558 adresinde yayınlanmıştır. Bu duyuruya ek olarak;

Firma/kurumlarda staj yapacak öğrenciler için;

Staj yapacak öğrencilerin Kaza Sigortalarının yapılması zorunlu olduğundan, sigorta girişlerinin yapılabilmesi için aşağıdaki belgeleri Bölüm Sekreterliklerine ulaştırmaları gerekmektedir.

1.  Staj Kabul Formu (Ek-2 belgesi indirmek için tıklayınız)

2.  Müstehaklık Belgesi (E-Devlet sifresi ile SGK linkinden alınacak)

3.  Staj sicil fişi (Staj sicil fişi dosyasını indirmek için tıklayınız)

a) Staj kabul formu firma onayından sonra (elektronik imzalı, kaşe ve ıslak imzalı olabilir) eksiksiz olarak doldurularak, bölüm sekreterliğine hgundogdu@firat.edu.tr  mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. - Bu aşamadan önce staj yerinin uygun olup, olmadığını staj komisyon üyelerine mail ile danışmanız gerekmektedir. -

b) Bununla birlikte Öğrenciler staj sicil fişlerinin üzerindeki bilgileri dolduracak ve fotoğraf alanına fotoğrafları da eklenmiş halde, bölüm sekreterliklerine e-mail ile gönderecektir. Okul mail adresi dışında (okulno@firat.edu.tr) gönderilen mailler dikkate alınmayacaktır. Tüm evrak gönderim alım süreci mail üzerinden gerçekleştirilecektir.

Gönderilen Evraklar tek mail içinde yer almalıdır, mail formatı;

Mail Başlığı: 2020-21 Güz Dönemi Stajı I/II

İleti Metni: Öğrenci No, Ad Soyad, T.C. No, Staj türü (StajI/StajII), Firma adı  ve ekli dosyalar şeklinde olmalıdır.

  • Staj yapacak öğrencilerin sigorta girişlerinin yapılabilmesi için her devrenin staj başlangıç tarihinden 5 gün önce evrak imza ve gönderim süreçlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. 
  • Fakültenin duyurduğu staj tarihlerine uyulması gerekmektedir.

2 stajı bir arada yapacak olan öğrenciler, Tek Ek-2 belge üzerinde 40 gün olarak ilgili tarihleri kapsamalıdır.

Ödev/Proje için;

Ödev/proje ile staj yapacakların, ilgili staj dersini bu dönem alıyor olması ve ilgili duyurudaki formu doldurması gerekmektedir. Uzem üzerinden ilgili ders hocasının vereceği proje/ödevlerin içerik ve süreleri sistem üzerinden tanımlanacaktır. Bölümde stajını yapacak öğrencilerin sigorta girişleri yapılmayacaktır. Başvuru için formu doldurmaları yeterlidir.

 

 

İşyeri eğitimi öğrencileri için;

Yaz döneminde stajını pandemiden dolayı yapamayan  işyeri eğitimi alan öğrenciler;

İş yeri eğitimini firma/kurumda yapan öğrenciler için;

ÖNEMLİ NOT: 2020-2021 güz döneminde bir firma/kurumda iş yeri eğitimini yapan öğrenciler, sigorta işlemleri çakışacağından dolayı stajlarını bir firma ya da kurumda yapamazlar. Yaz döneminde staj yeri bulamadığından dolayı staj yapamayan öğrenciler ödev olarak alabilirler. Ödev olarak stajlarını yapacak öğrencilerin, ilgili staj dersini 2020-2021 güz döneminde alıyor olması gerekir.

 

İş yeri eğitimini ödev/proje olarak yapan öğrenciler için;

ÖNEMLİ NOT: 2020-2021 güz döneminde iş yeri eğitimini ödev/proje olarak yapacak öğrenciler, stajlarını da eş zamanlı olarak ödev olarak alamayacaklardır. Bu nedenle staj derslerini ya da işyeri eğitimi dersini ödev olarak tercih etmeniz gerekmektedir ikisi birlikte ödev olarak alınamamaktadır. 2020-2021 güz döneminde iş yeri eğitimini ödev/proje olarak yapacak öğrenciler, bir firma ya da kurumda stajlarınızı duyuruda belirtilen tarihlerde yapabilirsiniz.

                        Başvurunuzu yaparken bu hususlara dikkat ediniz.

Türkçe